OnlineSensor

In opdracht van ATAL hebben wij OnlineSensor ontwikkeld. OnlineSensor is een online platform waarmee gebruikers 24/7 belangrijke binnenklimaat-parameters zoals CO2 en temperatuur op afstand kunnen monitoren en managen. De slimme sensoren sturen meetdata (draadloos) naar het online platform. De meetgegevens zijn direct zichtbaar en blijven bewaard voor latere analyse. OnlineSensor biedt bovendien handige alarmering- en rapportage tools. Het uitgebreide OnlineSensor platform bestaat naast de webapplicatie ook uit door ons ontwikkelde maatwerksoftware voor het verwerken van binnenkomende sensor-data en het sturen van alarmeringen. Daarnaast zijn er uitgebreide rapportagefunctionaliteiten ontwikkeld.

Webapplicatie Responsive Back-end dataverwerking

Meer informatie

De webapplicatie is alleen te gebruiken door klanten van OnlineSensor. Meer informatie is te vinden op de website van ATAL.